O Projekcie

Zmiany na rynku podręczników szkolnych i akademickich.

Podręczniki to jeden z elementów nowoczesnej edukacji, który wszedł w fazę strukturalnych, fundamentalnych zmian, zarówno w Polsce lub także za granicą. Wśród nich są wyzwania zw. z:

Wdrożeniem rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Program zakłada cyfryzację procesu nauczania w Polsce, m.in. poprzez oparcie działalności szkoleniowej na podręcznikach elektronicznych i jest elementem długoletniego planu informatyzacji oświaty.

Aby zrozumieć dlaczego zmiana w ramach podręczników ma miejsce, warto prześledzić zmianę modelu nauczania która się dokonuje:

Wypieraniem papieru, m.in skutkujące: dynamiczną penetrację czytników i osobistych urządzeń elektronicznych oraz rosnącym naciskiem na konwersję papieru (tradycyjnego druku) w format druku cyfrowego -w tym zastępowanie książek.

Technologiami informatycznymi, m.in rosnącą dostępność rozwiązań przetwarzających masowe dane i automatyzujące meta – procesy.

Wydawnictwa są nieprzygotowane.

Nasza analiza rynku wykazała, że pomimo zachodzących na rynku zmian, wydawnictwa oświatowe nie są do nich przygotowane. Przykładowo, większość wydawnictw wydaje e-podręczniki na CD – ROMach (!), a wiele urządzeń – czytników (iPad, tablet, netbook etc) produkowanych od kilkunastu miesiecy nie mają na nie nawet czytnika CD!

Jak pomagamy?

  • Dostosowujemy ofertę do zmieniającej się rzeczywistości dla dużych wydawnictw podręcznikowych, które będą stopniowo zmuszane do konwersji swoich podręczników:

    Wypełnimy lukę kompetencyjną związaną z konwersją podręcznikow tradycyjnych w format digitalizowany

  • Ułatwiamy digitalizację obecnych podręczników w format nowej platformy, oraz budowanie społeczności i interakcje wokół nich;
  • Jednym z elementów są interaktywne ćwiczenia i zadania, do dowolnego, tworzonego właśnie e-podręcznika, w sposób częściowo automatyczny.
  • Udostępniamy uniwersalną dla wielu wydawnictw platformę dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem podręczników tych wydawnictw
  • Optymalizujemy proces nauczania przez nauczyciela poprzez dostarczenie mu palatformy z narzędziami do planowania i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem cyfrowych podręczników.

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami.

Publikacje

Platforma podręcznik.edu.pl w chmurze IBM Softlayer zwiększy możliwości korzystania z e-podręczników

E-podręczniki w chmurze zapewnią uczniom bezpieczny dostęp do materiałów edukacyjnych.

więcej »

edunews.pl: Nowe technologie w szkole, pomagają czy przeszkadzają?

Ta analiza przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych powinna zastanowić każdego rodzica i nauczyciela. Uczniowie pozbawieni technologicznych zdobyczy osiągają słabsze wyniki, ale też słabsi są ci, którzy w nadmiarze korzystają z komputera, tabletu, komórki czy Internetu. Czy nowoczesne technologie pomagają w nauce? Zdania naukowców są w tej sprawie od dawna podzielone. Nowych argumentów dostarcza ostatnie międzynarodowe badanie umiejętności 15-latków (PISA).

więcej »

e-podreczniki w Pensylwanii – nowe perspektywy dla nauczycieli

Stworzenie własnego podręcznika z użyciem narzędzi cyfrowych pozwala stale poprawiać książki w sposób niemożliwy do zastosowania w przypadku książek tradycyjnych. Możesz dopasować swój tekst do własnego sposobu nauczania. Możesz usunąć treści nieistotne, a za to uwzględnić takie, które Twoim zdaniem przydadzą się uczniom w przyszłości.

więcej »